Laborator de producție conținut multimedia permite pregătirea de ingineri de sunet şi specialişti de suport tehnic şi tehnologic, pentru studiourile specializate în captarea, prelucrarea şi masterizarea sunetului digital (cinematografie clasică şi digitală, studiouri de televiziune, case de producţie AV), tematică aflată la intersecţia domeniilor de studiu Electronică şi Telecomunicaţii (ETC), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) tehnologii şi Tehnici de producţie şi postproducţie de conţinuturi audiovizuale – tangente competenţelor formate în secţiile de profil din facultăţile de artă cinematografică şi muzică.

Laboratorul de tehnologie electronică, afiliat Centrului de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare (www.cetti.ro), oferă studenților posibilitatea de a realiza propriile module electronice atât în tehnologie THT, cât și SMT. Laboratorul este dotat cu echipamente industriale conform SMT si THT standardele IPC privind asamblarea și inspecția optică a modulelor electronice, precum și computere destinate modelării și simulării circuitelor eletronice din punct de vedere electric, termic și al integrității de semnal. În cadrul laboratorului studenții pot aborda și proiectarea 3D, inclusiv realizarea de proiecte utilizând imprimanta 3D. Astfel studenții dobândesc cunoștiințe de tehnologie electronică, proiectare pentru fabricație, modelare 3D și testarea modulelor electronice.

Laboratorul de Componente și Circuite Pasive urmăreşte îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor cu specificitatea componentelor electronice pasive discrete (în tehnologii THT, SMD, inclusiv reţele) şi integrate. Sunt prezentate noţiuni practice şi teoretice legate de măsurarea, utilizarea şi testarea rezistoarelor, condensatoarelor, inductoarelor şi a circuitelor realizate cu aceste componente. După însuşirea temeinica a cunoştinţelor prezentate studenții vor fi capabili să înţeleagă funcţionarea componentelor electronice pasive şi să le utilizeze în aplicaţii. De asemenea, vor putea alege tipul optim de componentă pentru o aplicaţie dată ţinând cont de limitările componentelor fizice (comportarea în gama de frecvenţă şi temperatură) şi de standardele și normele de compatibilitate electromagnetică, siguranţă si restricţii din considerente ecologice.

Laboratorul de Comunicaţii Analogice şi Digitale vizeaza înţelegerea fenomenelor de transmisie şi recepţie a informaţiei prin însuşirea unor deprinderi practice, de tip hardware respectiv software, privind tehnicile de modulaţie/demodulaţie aferente comunicaţiilor analogice şi /sau digitale. Lucrările experimentale se doresc a fi o continuare firească, în sens aplicativ, a cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul disciplinelor: Comunicaţii Analogice şi Digitale, respectiv Comunicaţii de Date. Aplicaţiile familiarizează studenţii cu implementarea tehnicilor de transmisiuni analogice şi digitale folosind echipamente hardware dedicate (placi de test LabVolt). Sunt avute în vedere mai ales:
– familiarizarea cu tehnicile de modulaţie analogicǎ (AM, PM, FM);
– familiarizarea cu tehnicile de modulaţie a impulsurilor (PAM, PCM, DM);
– familiarizarea cu tehnicile de modulaţii cu salt de fazǎ (BPSK, QPSK).
Întreaga activitate a studentilor este monitorizatǎ de o aplicaţie client-server Lab-Volt, care ruleazǎ în reţeaua de calculatoare din cadrul laboratorului.

Laboratorul A414 de Circuite Integrate Digitale este dotat cu computere all-in-one HP cu procesor i5 și 4GB memorie RAM, și plăci de dezvoltare cu FPGA Intel-Altera DE1-SoC. Aici se desfășoară laboratoare de programarea calculatoarelor, structuri de date și algoritmi, programare orientată pe obiecte, circuite integrate digitale, arhitectura sistemelor de calcul, precum și cursuri și laboratoare din ciclul de masterat.

Laboratorul „Ansamblu facilități mixare și masterizare audio-video pentru muzică, voce, televiziune și cinema” permite pregătirea de ingineri de sunet şi ingineri de imagine, specialişti de suport tehnic şi tehnologic, pentru studiourile specializate în captarea, prelucrarea şi masterizarea sunetului şi a imaginilor digitale (cinematografie clasică şi digitală, studiouri de televiziune, case de producţie AV), tematică aflată la intersecţia domeniilor de studiu Electronică şi Telecomunicaţii (ETC), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) tehnologii şi Tehnici de producţie şi postproducţie de conţinuturi audiovizuale – tangente competenţelor formate în secţiile de profil din facultăţile de artă cinematografică şi muzică.

Laboratorul de Machine Learning pentru Aplicații Vizuale, parte integrantă din Laboratorul de Analiza și Prelucrarea Imaginilor (LAPI), permite dezvoltarea de algoritmi și sisteme de machine learning pentru o gamă largă de aplicații de computer vision, de la interacțiunea om-mașină până la scenarii industriale și medicale.

Laboratorul de Optoelectronică urmărește să îmbogățească cunoștințele studenților despre principalele componente folosite în domeniul optoelectronicii: dioda electro-luminiscentă, fotodioda, optocuplorul și dioda laser. Laboratorul are o componentă software și o componentă hardware. Componenta software dorește familiarizarea studenților cu modul de realizare al unui circuit optoelectronic și cu modul de simulare al acestuia în cadrul unui mediu de proiectare asistat de calculator. În cadrul componentei hardware studenții realizează diferite montaje folosite pentru familiarizarea cu diverse măsurători optoelectronice, printre care: determinarea caracteristicilor curent-tensiune și putere-curent, măsurarea divergenței fasciculului laser și măsurarea distribuției spațiale a fluxul optic emis de LED și dioda laser, precum și a fluxului incident / recepționat de fotodiodă.

În Laboratorul de Elecronică se desfășoară atât lucrările de laborator din cadrul materiilor Electronică 1 și Electronică 2 susținute pentru studenții Facultății de Inginerie Electrică, cât și activitățile materiilor Controlul Proceselor Rapide și Sisteme Electronice de Putere predate la ciclul de Master (EIA). Laboratorul este dotat cu 14 osciloscoape digitale, surse digitale programabile de semnal și surse duble de alimentare, care sunt folosite pentru analiza și testarea circuitelor electronice studiate.

Lucrările din laboratorul Materiale pentru electronică asigură studenților cunoștințe referitoare la proprietățile și caracteristicile materialelor folosite în electronică. Pentru materialele dielectrice și materialele feroelectrice se studiază permitivitatea relativă complexă în funcție de frecvență. Permeabilitatea magnetică relativă se folosește pentru analiza materialelor feromagnetice și ferimagnetice la semnal mare și mic. La materialele optoelectronice se masoară caracteristicile principalelor dispozitive optoelectronice (LED-ul și fototranzistorul).

135

Laboratorul de Microunde are ca scop familarizarea studenților cu echipamentele de microunde, dar și cu tehnicile de măsurare a principalilor parametri ce caracterizează fenomenele de propagare prin ghidurile de undă dreptunghiulare. Laboratorul este dotat cu generatoare de microunde capabile să furnizeze semnale pe frecvențe în jurul a 10GHz, linii de măsură, atenuatoare variabile, milivoltmetre și diferite sarcini (scurtcircuite fixe sau mobile, sarcini adaptate, transformatoare de impedanță). Măsurătorile sunt în perfectă concordanță cu teoria, susținând performanța ridicată a aparaturii din laborator. Totodată, fenomenele studiate în cadrul acestui laborator sunt fundamentale pentru înțelegerea noțiunilor prezentate în cadrul altor discipline, precum circuite de microunde, antene și propagare, radar, fibre optice, dar și pentru lucrul cu dispozitive specifice acelor discipline: cuploare, antene horn, radar bistatic, OTDR-uri (Optical Time Domain Reflectometer).

Disciplina Dispozitive electronice familiarizează studenții cu determinarea parametrilor statici și dinamici principali, pentru dispozitivele semiconductoare de bază (diode, tranzistoare bipolare și cu efect de câmp) prin măsurători și simulări. Studiul metodelor tipice de măsurare a parametrilor de dispozitiv. Inițierea studenților în utilizarea simulatoarelor simple pentru evaluarea parametrilor de model.

În cadrul laboratorului aferent disciplinei Circuite integrate analogice, studenții vor analiza, vor simula funcționarea circuitelor analogice fundamentale și le vor valida prin măsuratori experimentale. Acest scop este atins prin:
i) simularea funcționării circuitelor integrate analogice de tipul amplicatoarelor diferențiale, surselor de curent, referințelor de tensiune sau amplificatoarelor operaționale;
ii) descrierea teoretică ample a funcționarii circuitelor analizate;
iii) validarea prin măsuratori experimentale a funcționarii unor aplicații liniare și neliniare cu amplificatoare operaționale, precum și studiul celor mai importanți parametri ai acestora.

Laboratorul introduce studenții în modul de realizare a unor măsurători tipice în electronică: caracteristica de amplitudine și de fază, distorsiuni, măsurarea impedanțelor afectate de elemente parazite, etc, precum și în utilizarea corectă a aparaturii de măsură în situații care pot introduce erori mai puțin așteptate, precum aliasing-ul în timp și frecvență la utilizarea osciloscopului digital, etc.

ro_RORomână