Cămine și cazări

Introducere 

Studenții, masteranzii și doctoranzii Universității Politehnica din București au dreptul de a solicita cazare în căminele universității.  

Studenții care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție simplă de cazare. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ, și urmași ai eroilor Revoluției din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție dublă. 

Comisia de cazare 

Comisia de cazare ETTI este formată din: 

 1. Prodecanul responsabil cu cazarea la nivelul facultății, ca președinte al comisiei. 
 1. Un student membru al senatului universității. 
 1. Un student membru al organizației studențești din facultate, desemnat de către președintele organizației. 
 1. Un student membru al asociației de studenți de la nivelul UPB. 
 1. Oricâți alți studenți sau cadre didactice din facultate astfel încât să poate desfășura activitatea de cazare în bune condiții. 

Comisia de cazare este responsabilă pentru: 

 • repartizarea studenților în camere conform prezentei metodologii. 
 • deciziile legate de acceptul sau respingerea cererilor de cazare cu prioritate pe baza certificatelor medicale sau a situației financiare precare, precum și, cu avizul BECF, a altor situații speciale. 

Căminele repartizate ETTI 

Facultatea noastră are locuri în următoarele cămine: 

 1. Leu A – 380 de camere cu două locuri în cameră, grup sanitar propriu.
 1. Leu C – 112 camere cu un loc în cameră, grup sanitar pe palier.
 1. P20 – 102 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin are condiții superioare (televizor și frigider în cameră, spălătorie la parter și bucătărie complet echipată pe palier).
 1. P23 – ~60 de camere cu un loc în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin este dedicat studenților străini.

Înregistrarea solicitărilor 

Solicitarea unui loc în cămin se poate face prin completarea unui formular care va fi pus la dispoziție de către comisia de cazare pe site-ul facultății.

Există posibilitatea de a caza în aceeași cameră studenți de la facultăți diferite, doar în situația în care cei doi studenți sunt rude de gradul II sau căsătoriți. Solicitările în acest sens se vor face prin e-mail, direct către comisiile de cazare de la facultățile respective. 

Categorii de studenți 

Studenții ce pot beneficia de cazare se împart în următoarele categorii: 

 1. Studenți străini, bursieri ai statului român (ce nu repetă anul) – pentru această categorie, UPB are obligația de cazare, iar ei vor beneficia de cazare gratuită în căminul P23 pe toată perioada anului calendaristic (12 luni). Dovada statutului se face printr-o adeverință în acest sens de la biroul studenți străini
 1. Studenți la buget, orfani se ambii părinți –  pentru această categorie, UPB are obligația de cazare, iar ei vor beneficia de subvenție dublă în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin copii după certificatele de deces ale părinților. 
 1. Studenți la buget, orfan de un părinte – această categorie beneficiază de subvenție dublă în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin copie după certificatul de deces al părintelui. 
 1. Studenți la buget cu dizabilități – această categorie beneficiază de reducere cu 50% a regiei de cămin în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)). 
 1. Studenți la buget aflați în regim de protecție specialăaceastă categorie beneficiază de subvenție dublă în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin adeverință de la centrul de plasament. 
 1. Studenți la buget ce suferă de o condiție medicală – aceștia beneficiază de prioritate (cu condiția validării acesteia de către comisia de cazare) dar nu și de gratuitate; Dovada statutului se face prin copie după dosarul medical, vizată de cabinetul medical UPB. Fiecare solicitare se evaluează separat. 
 1. Studenți la buget, copii de cadre didactice – această categorie beneficiază de subvenție dublă în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin adeverință în acest sens, pe care trebuie să apară sintagma ”pentru a-i folosi la cazare” sau echivalent, vizată de inspectoratul județean în cazul instituțiilor de învățământ preuniversitar sau de către rector, în cazul universităților. 
 1. Studenți la buget, urmași ai eroilor revoluției din 1098 – această categorie beneficiază de subvenție dublă în timpul anului universitar (fără vacanța de vară). Dovada statutului se face prin copie a adeverinței de urmaș. 
 1. Studenți cu venituri precare (care nu repetă anul) – aceștia beneficiază de prioritate, dar nu și de gratuitate; dovada statutului se face prin copii după fluturași de salariu, taloane de pensie sau adeverințe de la ANAF pentru a dovedi veniturile familiei, și certificate de naștere pentru frați/surori ai studentului care face solicitarea sau certificate de deces pentru părinți, pentru a arăta numărul de membrii ai familiei. Dacă venitul mediu pe membru al familiei este suficient de mic pentru bursă socială, este suficient și pentru cazare cu prioritate, dar în funcție de situație, se pot accepta și alte solicitări. Fiecare solicitare se evaluează separat. 
 1. Studenți la buget (care nu fac parte din categoriile de mai sus) – aceștia nu beneficiază nici de prioritate, nici de gratuitate, dar li se pot repartiza locuri în ordinea priorităților și a mediei de bursă. 
 1. Studenți la taxă (inclusiv cei care repetă anul) – aceștia nu beneficiază de niciun fel de reducere de taxă, indiferent în ce altă categorie se încadrează, și trebuie să achite o taxă majorată față de taxa afișată pentru căminul în care sunt repartizați. 

Un student poate face parte din mai multe categorii, categoriile de beneficii se cumulează, dar nu și același beneficiu de mai multe ori. Exemplu: un copil de cadru didactic care este și orfan de un părinte nu va beneficia de subvenție triplă. În schimb, un copil de cadru didactic care are o situație financiară precară va beneficia și de prioritate și de subvenție dublă. 

Priorități 

Prioritatea la cazare este următoarea: 

 • Prioritatea 0 – Studenți străini (care nu repetă anul), bursieri ai statului român; Studenți la buget, orfani de ambii părinți;  
 • Prioritatea 1 – Studenți din anul 1 (care nu repetă anul); Studenți (care nu repetă anul) cu venituri precare; Studenți (care nu repetă anul) ce suferă de o condiție medicală; Studenții membrii ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin; Studenți ce colaborează cu facultatea în cadrul activităților didactice sau de cercetare.
 • Prioritatea 2 – Studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 – Studenți care repetă anul sau alte persoane care nu sunt studenți ai ETTI

Procesul de cazare 

 1. Cu minim două săptămâni înainte de începerea anului universitar, procesul de cazare este demarat printr-o întâlnire a prodecanilor responsabili și reprezentanți ai Consiliului de administrație UPB. În cadrul acestei întâlniri se decid următoarele:
  1. Eventuale modificări a regulamentului cadru de funcționare a căminelor. 
  2. Împărțirea locurilor pe facultăți. 
  3. Taxele pentru fiecare cămin. 
  4. Calendarul procesului de cazare. 
 2. În funcție de calendarul decis anterior, comisiile de cazare din fiecare facultate anunță informațiile primite de la reprezentații CA și data limită pentru strângerea de cereri de cazare conform capitolului Înregistrarea solicitărilor, printr-un anunț pe site-ul facultății. 
 3. Odată încheiată etapa completării cererilor, comisia de cazare repartizează locurile primite studenților. Repartizarea locurilor se trimite studenților împreună cu informații legate de plata căminului.
 4. Studenții efectuează plata și își confirmă locul prin încărcarea chitanței sau a documentelor doveditoare a scutirii de taxe.
 5. Odată confirmat locul, acesta este alocat pe platforma studenti.pub.ro, contractul este descărcat și trimis studenților, împreună cu calendarul pentru semnare și cazare. 
 6. Studenții se prezintă în intervalul specificat la cămin pentru cazare, cu următoarele documente:
  • cererea și contractul de cazare, ambele în dublu exemplar, semnate și datate;
  • copie după actul de identitate, pe care trebuie scris olograf numărul de telefon;
  • chitanța ce dovedește plata căminului SAU copie după certificatul de deces SAU adeverință în original de cadru didactic, vizată de inspectoratul județean sau rector, nu mai veche de 30 de zile SAU adeverință de student străin bursier în original, de la biroul studenți străini; pe aceste documente trebuie scris olograf căminul și camera în care sunteți cazați
  • eventual, dovadă pentru reducere de taxă pentru studenții cu dizabilități
  • două fotografii de tip buletin pentru legitimația de cămin

Observație: facultatea, prin Comisia de Cazare, are ca atribuții exclusiv repartizarea locurilor primite de la administrația UPB către studenții care solicită acest lucru. Comisia de cazare NU se ocupă de:

 • monitorizarea plății regiei de cămin;
 • rezolvarea problemelor administrative legate de accesul în cămin sau în cameră;
 • rezolvarea defecțiunilor existente în camerele de cămin.

Acestea intră în atribuțiile administrației căminului.

ro_RORomână