Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.

Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru de colaborare cu Facultatea ETTI în anul universitar în care se desfășoară activitatea practică, sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI.

Practica în cadrul facultății se va desfășura în continuare doar prin intermediul platformei de practică (https://practica.etti.pub.ro).

Documentele necesare înscrierii firmelor pe platformă vor putea fi aduse fizic la facultate (în sala A220 din corpul Leu A) sau transmise prin email la adresa iulia_angela.popa@upb.ro.

Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea sunt afişate pe platforma de practică a facultății ETTI (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).

Alte observații:

  • Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
  • Dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate totuşi, dacă doreşte, să acorde practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură.Etapa 1 – popularea cu oferte a platformei de practică

Companiile transmit oferta locurilor de practică.
Se încheie un protocol (convenție cadru) pentru organizarea practicii între companie și facultate.

Etapa 2 – selecția studenților de către companii

Înscrierea studenților, organizarea de către companii a procesului de selecție, anunțarea rezultatului interviului, alegerea de către student a unui singur loc de practică. Click pe Află mai multe pentru descrierea aplicației de practică.

Atenție: Etapele 1 și 2 de desfășoară în paralel!

Etapa 3 – semnarea contractului

Semnarea contractului (convenției) de practică tripartit între facultate, companie și student.

Etapa 4 – desfășurarea activității de practică

Studenții vor desfășura activitatea de practică conform convenției, în cadrul firmei sau a laboratorului de cercetare.

Etapa 5 – colocviul de practică

La finalul activității de practică are loc colocviul care are ca scop notarea activității desfășurate de către o comisie de evaluare.

ro_RORomână