Școala doctorală

Bogdan IONESCU

Director

    Înființată în aprilie 2012, Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (SD-ETTI) din cadrul Universității Politehnica din București (UPB), organizează studii doctorale avansate în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale. Aceasta găzduiește anual peste 250 de doctoranzi și are 51 de conducători de doctorat, personalități de renume din domeniu. Până în prezent, a format mai mult de 200 de doctori ingineri. Cu mii de publicații în reviste și conferințe din fluxul principal de diseminare, brevete de invenție și produse, zeci de proiecte implementate, naționale și internaționale, atât din mediul academic cât și din industrie și o infrastructură de cercetare performantă, este cea mai prestigioasă școală doctorală ETTI din România. SD-ETTI este o școală doctorală internațională, găzduind anual mai mulți doctoranzi străini iar o parte din tezele de doctorat fiind realizate în cotutelă cu universități din întreaga lume. 

    ro_RORomână