Concurs ERASMUS Etapa Martie 2024

Actualizare 22.03.2024

1. Concursului de selecție Erasmus+, organizat de Facultatea ETTI în data de 26 martie 2024, ora 10 se va desfășura în format hibrid (preferabil fizic, eventual online pentru studenții care nu pot participa efectiv în sala de examinare). Comisia va fi prezentă pentru interviurile aferente in Sala 1 de Calculatoare de la parterul Clădirii B din LEU. Pentru studenții care vor participa online, canalul de teams unde se va sustine concursul de selectie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A4JrqmekbaNSysTP1GthWAA9ZMDvBh3Xgw5lXnAADST41%40thread.tacv2/conversations?groupId=81ff50b7-0d95-4be7-a490-a7c0694c9555&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

2. Deoarece nu a fost creat pe platforma ERASMUS un loc specific pentru încărcarea cererilor, acestea vor fi prezentate comisiei la data examinării (fizic sau online pe canalul menționat anterior).

Actualizare 07.03.2024

Erasmus Open Doors se va desfasura marti 12/03/2024 in Sala Senatului.

Anunț 29.02.2024

În cadrul Concursului de selecție Erasmus+, organizat de Facultatea ETTI, se pot înscrie studenții de la licență, masteranzii și doctoranzii facultății.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată decanului.
 • Este necesar avizul profesorului coordonator de mobilitate cu
  Universitatea pentru care se optează (a se vedea anexa de la final).
 • În cerere se va menționa tipul de mobilitate: studiu sau plasament.
 1. Situația rezultatelor activității didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare. Masteranzii și doctoranzii vor anexa toate foile matricole anterioare.
 2. Prezentare a activității profesional-științifice – premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local/UNSTPB sau de nivel național/internațional.
 3. Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă (poate fi: Cambridge ESOL, TOEFL, eventual eliberat de o altă instituție abilitată, sau certificat obținut de la Departamentul de Limbi Modern din UNSTPB).
 4. Scrisoare de Motivație (tehnoredactată în engleză, franceză sau germană).
 5. Curriculum Vitae model EUROPASS (în engleză, franceză sau germană).
 6. Copie a Cărții de Identitate.
  Fiecare candidat are în vedere următoarele:
 • documentul de la punctul 2 se solicită de la secretariatul facultății (in extremis se pune o copie de pe platforma studenti.pub.ro);
 • documentul de la punctul 4 este eliberat de o instituție abilitată sau de Departamentul de Limbi Moderne din UNSTPB;
 • toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
  • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
  • Numele și prenumele
  • Student / Masterand / Doctorand, Anul de studiu (curent)
  • Codul ERASMUS al Universității partenere
  • Telefon și e-mail
  • Data depunerii
 • Studenții candidați trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilități
  ERASMUS pentru a obține avizul acestora.
  Notă:
  Pentru înscriere, fiecare student care dorește să participe la concursul ERASMUS+ va
  scana întreg dosarul (în ordinea de mai sus, coperta fiind pe prima poziție) și va
  încărca fișierul generat pdf (eventual fișierele sau arhiva zip) pe site-ul
  https://erasmus.upb.ro/login (pentru informații suplimentare, consultați fișierul Mini-
  ghid_info-Erasmus-pt_Outgoing_Applications.pdf
  ). Documentul sau documentele
  amintite anterior vor fi încărcate sub formă electronică până la data de 25 Martie
  2024, ora 20. Dosarul original va fi predat de către student ulterior conform
  indicațiilor care vor fi anunțate în timpul concursului.
 • Informații suplimentare privind programul educațional ERASMUS+ pot fi
  obținute de la secretariatul ERASMUS – SOCRATES UPB (https://upb.ro/erasmus/),
  precum și de la profesorii coordonatori de mobilități.
 • Testările lingvistice pentru studenții care vor participa la selecția ERASMUS din
  luna Martie și nu dețin un atestat lingvistic se vor organiza miercuri 6 Martie 2024 pe
  Moodle, după cum urmează (vezi și https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/):
  Germană (ora 10): https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7945
  Franceză (ora 12): https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7946
  Spaniolă (ora 14): https://curs.upb.ro/2023/mod/quiz/view.php?id=123083
  Engleză (ora 16): https://curs.upb.ro/2023/course/view.php?id=7944.
  Notă: rezultatele testării lingvistice (menționată anterior) vor fi primite, cel mai probabil, până
  la examenul ERASMUS/Etapa Martie 2024. În cazuri excepționale, acei studenți care le susțin
  (pe 6 martie 2024), dacă nu primesc documentul până pe 25 Martie 2024 vor anunța în cadrul
  concursului faptul că au susținut examenul lingvistic, urmând a se cere dovada de către
  comisie direct de la Departamentul Limbi Străine.
 • Concursul va fi susținut pe platforma Microsoft Teams (ERASMUS ETTI 2023-
  2024, informații utile vor fi actualizate până cel târziu în săptămâna premergătoare
  Concursului ERASMUS). Concursul va avea loc în data de 26 Martie 2024. Pentru
  informații suplimentare, consultați fișierul: Mini-ghid_info-Erasmus-
  pt_Outgoing_Applications.pdf
  ). Ora de începere a examinării de tip interviu va fi
  10:00 a.m.
 • Erasmus Open Doors se va desfasura marti 12/03/2024 in Sala Senatului

Prodecan responsabil program Erasmus
Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC

Fișiere utile:

Etichete :
ro_RORomână